AYGP Skipper 2017-2018
| AYGP | | Skippers || Yachts || Regattas || Dates || Scoring ||

Anthony Day

AYGP 2017 - 2018 : 1 Regattas skippered
AYGP Ranking 122 | Points 9

RegattaClassYachtSkipperTCFR1scrPla AYGPPtsWinBonPen
CSRIRC Premier CruiserEXPLORERANTHONY DAY1.0832 2A99   
AYGP Skipper 2017-2018
| AYGP | | Skippers || Yachts || Regattas || Dates || Scoring ||